První brigáda je za námi, bojovali jsme i s počasím

Poděkování patří všem brigádníkům, kteří si našli čas a přiložili o tomto víkendu své ruce k dílu. Opět se udělalo mnoho nutných prací, které vedou k tomu, že se naše hřiště i přes poměrně stísněné prostory stává opravdovým softballovým stánkem.

Již při vstupu do areálu si každý musí všimnout nového nátěru spodní brány, revitalizací porostů za homerunovým plotem, vysekáním strání od náletových dřevin. Důkladné hutnění  antukového povrchu pak jistě přinese kvalitu při hře, nové bullpeny (prostor určený pro nadhazovače a kečry) byly po podzimní výstavbě a zimní odmlce taktéž zhutněny a vybaveny záchytnou sítí. Kompletní úklid a vyklizení buněk nyní poskytnou celkem čtyři šatny, tedy o jednu více než v loňské sezóně.
Také vykopávání drnů, natažení osvětlení a zásuvek do prostorů po tribunou a mnoho ač méně viditelných, přesto velmi důležitých činností bylo o tomto víkendu vykonáno.

Ani mírná nepřízeň počasí některé z vás neodradila a za to vám všem patří velké poděkování. Tatínkové, maminky, hráči i hráčky …. VELKÉ DÍKY !!!