VALNÁ HROMADA

HF | 17.3.2018

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Sportovního klubu Spectrum Praha z.s., IČO: 673 65 370, sídlem Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 14,

která se bude konat dne 22. 4. 2018 v 18:00 hod v bufetu na hřišti (ZŠ Bratří Venclíků)

s tímto pořadem jednání:

 Zahájení

  1. Zahájení
  2. Procedurální otázky: volba a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  3. Zpráva výkonného výboru o činnosti za uplynulé období
  4. Zpráva výkonného výboru o hospodaření
  5. Plán hlavních činností pro rok 2018
  6. Diskuze
  7. Závěr členské schůze

V Praze dne 12. března 2018

Za Spectrum Praha

Jan Fuchs                                                                 Petr Novák               

předseda spolku                                                         místopředseda spolku

Nejbližší Utkání

Žáci ........... 11-12 let
turnaj Joudrs 28.-29.4.
28.04.2018
T-ball ......... 7-8 let
turnaj
28.04.2018
Kadeti ....... 13-15 let
turnaj kadeti A - Břeclav 5.-6.5.
05.05.2018
Coachball ... 9-10 let
turnaj Spectrum
26.05.2018
Žáci ........... 11-12 let
turnaj Werichovka 26.-27.5.
26.05.2018

Výsledky

Coachball ... 9-10 let
turnaj Ledenice
T-ball ......... 7-8 let
turnaj Most
na skóre se nehraje
byli jsme dobří
Kadeti ....... 13-15 let
MČR kadetů - Finálový turnaj extraliga
3. místo
Muži A
Žraloci Ledenice
Kadeti ....... 13-15 let
5.kolo ligy