VALNÁ HROMADA

HF | 17.3.2018

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Sportovního klubu Spectrum Praha z.s., IČO: 673 65 370, sídlem Bratří Venclíků 1140/1, 198 00 Praha 14,

která se bude konat dne 22. 4. 2018 v 18:00 hod v bufetu na hřišti (ZŠ Bratří Venclíků)

s tímto pořadem jednání:

 Zahájení

  1. Zahájení
  2. Procedurální otázky: volba a schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  3. Zpráva výkonného výboru o činnosti za uplynulé období
  4. Zpráva výkonného výboru o hospodaření
  5. Plán hlavních činností pro rok 2018
  6. Diskuze
  7. Závěr členské schůze

V Praze dne 12. března 2018

Za Spectrum Praha

Jan Fuchs                                                                 Petr Novák               

předseda spolku                                                         místopředseda spolku

Nejbližší Utkání

Kadeti ....... 13-15 let
turnaj kadeti A - Havlíčkův Brod 21-23.9.
21.09.2018

Výsledky

Žáci ........... 11-12 let
turnaj Sezimovo Ústí 15.-16.9.
Coachball ... 9-10 let
Mezidivizní turnaj Chomutov
Kadeti ....... 13-15 let
turnaj kadeti A - Havlíčkův Brod 8.-9.9.
Kadeti ....... 13-15 let
turnaj kadeti B - Spectrum Praha 8.-9.9.
Coachball ... 9-10 let
turnaj Tempo