Podzimní příspěvky 2019

Blíží se konec sezóny a tedy i povinnost uhradit členské příspěvky. Výše příspěvků je uveden v tabulka (informace u trenéra, příp. vedení oddílu).

Druhpodzim 2019Jaro 2020
základní4.000,- Kč4.000,- Kč
muži B3.000,- Kč4.000,- Kč
dětské3.750,- Kč3.750,- Kč
slowpitch2.500,- Kč2.500,- Kč

 

Příspěvky se hradí do 15. 10. 2019 na bankovní účet oddílu vedený u České spořitelny, a.s., č. ú. 248367359/0800. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče a do poznámky pro příjemce uveďte celé jeho jméno a příjmení.

Připomínáme možnost daňově odčitatelného daru oddílu (v tomto případě je možné příspěvky odpustit).

Děkujeme za Vaší dochvilnost s placením.