ME juniorek je za námi

Minulý týdne byl pro náš oddíl a areál velice náročný. Spolu s SK JOUDRS PRAHA jsme pořádali Mistrovství Evropy juniorek. Šampionát se vydařil nejen po organizační, ale i po sportovní stránce – naše juniorky získali zlaté medaile.

Na tomto místě bych chtěl jménem vedení oddílu poděkovat všem, kteří pomohli a přiložili ruku k dílu při přípravě a organizaci tohoto turnaje, a to nejen těm, kteří byli přítomni při samotné akci, ale i těm, kteří pomohli areál na akci připravit, případě areál po akci uklidit. Bez Vaší pomoci by nebylo možné takový turnaj uspořádat.

DĚKUJEME!!!

Jan Fuchs